Ohlášky 25.7. - 1.8.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
25.července
2021

17. neděle v mezidobí 
8.00 ÚJEZD – za Annu Veselou, manžela syny a zetě
9.30 ŽATČANY – za Žofii Herzánovou, dva manžele a živou rodinu
11.00 ÚJEZD – za rodiče Urbánkovy, Josefa Tomana, Annu Křížovou, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
26.července
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 18.00 ŽATČANY mše sv. NENÍ
Úterý
27.července
Památka sv. Gorazda a druhů
 
Středa
28.července
  18.00 ÚJEZD – mše sv. NENÍ
Čtvrtek
29.července

Památka sv. Marty

18.00 ŽATČANY – za Annu Stiborovu, manžela, syna a živou rodinu
Pátek
30.července
  18.00 ÚJEZD – za Luboše Murice, živou a zemřelou rodinu
Sobota
31.července
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 8.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Cvekovou, Kolkovou, Gletovou a Štefkovičovou

Neděle
1.srpna
2021

18. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za farníky
9.30 ŽATČANY – za Františka Hegera, manželku, živou rodinu a dvoje rodiče
11.00 ÚJEZD – za Jana a Vlastu Floriánovy, Jiřího a Boženu Sedláčkovy, za živou a zemřelou rodinu

 

OZNÁMENÍ:


  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 18.7. se v Újezdě při sbírce na opravu střechy kostela vybralo 21 600 Kč a v Žatčanech na opravu zdi kolem kostela se vybralo 10 600 Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • V sobotu 31.7. v 10 h v Újezdě přijme svátost křtu Filip Kraus.
  • V sobotu 14.8. ve 12 h v Újezdě chtějí uzavřít manželství Anežka Pejřová a Tomáš Hort. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.

 


 

 

 


 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53
P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail:
ujezdubrna@dieceze.cz