Ohlášky 20.9. - 27.9.2020

 
Den Liturgie Intence

Neděle
20.září
2020

25. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD za Annu Floriánovu, sourozence, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání
11.00 ÚJEZD za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání 
Pondělí
21.září
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
18.00 ŽATČANY – za Františka Kroupu, manželku a dvoje rodiče
Úterý
22.září

 

18.00 ÚJEZDmše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
23.září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 ÚJEZD za živou a zemřelou rodinu Fasorovu
Čtvrtek
24.září

 

18.00 ŽATČANY – za rodiče Petlákovy, dvě dcery, syna a Boží ochranu pro živou rodinu
Pátek
25.září
  14.00 ÚJEZDpohřeb paní Růžena Juráková
18.00 ÚJEZDza Václava Kyselku a rodiče
Sobota
26.září
Sobotní památka
Panny Marie

8.00 ÚJEZDza P. Antonína Vojtěcha Jeniše a zemřelé kněze kongregace Petrínů


Neděle
27.září
2020

26. neděle v mezidobí

v Újezdě posvěcení kostela
8.00 ÚJEZD za Růženu a Václava Horáčkovy, dceru, syna a zetě
9.30 ŽATČANY – za politiky a státníky
11.00 ÚJEZD za Marii a Ferdinada Říčánkovy, živou a zemřelé rodiny Vaclavíkovy

 

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 13.9. se při sbírce na Boží hrob vybralo v Újezdě 16 200 Kč a v Žatčanech 5 600 Kč. Děkujeme za vaše dary.
  • V neděli 20.9. je v Újezdě sbírka na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za vaše dary.
  • Výuka náboženství ve škole začne v týdnu od 21.9. Rozpis výuky náboženství je na nástěnce a na farních stránkách.
  • V sobotu 26.9. v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Petra Floriánová.
  • V neděli 27.9. při mši sv. v 11 h v Újezdě přijme iniciační svátosti Michaela Pujmanová.
  • V pondělí 28.9. bude v Újezdě adorační den. Vzadu na stolečku je arch papíru, na který se prosím napište, aby mohl kostel zůstat celý den otevřený k adoraci.


 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53
P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail:
ujezdubrna@dieceze.cz