Ohlášky 20.10. - 27.10.2019

 
Den Liturgie Intence

Neděle
20.října
2019

29. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZDza Růženu a Václava Horáčkovy, jejich rodiče a sourozence
9.30 ŽATČANY za Jana Čumpu, rodiče, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD –  za Barboru a Bohumila Kozáka, za živou a zemřelou rodinu

Pondělí
21.října
Bl. Karel Rakouský

18.00 ŽATČANY – na poděkování za dar života s prosbou do dalších let

Úterý
22.října
 
 
Středa
23.října
 
18.00 ÚJEZD – za Josefa Ocáska a duše v očistci
Čtvrtek
24.října
 

18.00 ŽATČANY – za Boženu Kolářovu, bratra a celou rodinu

Pátek
25.října
 
18.00 ÚJEZD – za Josefa Floriána, rodinu Floriánovu a Otřísalovu
Sobota
26.října

Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – na poděkování za 35 let společného života

Neděle
27.října
2019

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

8.00 ÚJEZD – za Zdeňka Kašparovského, tatínka, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – za Vincence a Marii Nohelovy, syna Josefa a jeho manželku Věru

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy v 17 h v kostele.
  • V sakristii můžete nechat zapsat intence na první pololetí příštího roku.
  • V neděli 13.10. se v Újezdě při sbírce na splacení dluhu a na opravy vybralo 17 000 Kč a v Žatčanech na potřeby farnosti 5 700 Kč. Děkujeme za Vaše dary.
  • V neděli 20.10. je sbírka na misie. Děkujeme za Vaše dary.
  • V neděli 20.10. od 16 h na sokolovně v Újezdě se uskuteční tradiční fotbálek svobodní vs. ženatí. Srdečně vás zveme. Občerstvení zajištěno.
  • Mateřský klub Ovečka zve děti s maminkami na divadelní představení "O klukovi, který se nestal námořníkem". Pohádku hraje Ovečkovo divadlo v úterý 22.10. v 10 h. v herně Komunitního centra Dona Boska. Těšíme se na Vás! Více informací na nástěnce.
  • Letošní příprava na první svaté přijímání bude zahájena ve středu 23.10. v 19 h na faře v Újezdě setkáním rodičů provokomunikantů.
  • V sobotu 26.10. v 11 h v Žatčanech přijme svátost křtu Jan Kaňa.
  • Vzadu na stolečku si můžete  zakoupit stolní kalendáře na rok 2020 za 69 Kč.

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53
P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail:
ujezdubrna@dieceze.cz