Ohlášky 17.10. - 24.10.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
17.října
2021

29. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD – za Zdeňka Kašparovského, tatínka, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky
11.00 ÚJEZD – na poděkování za 20 let společného života s prosbou o další milosti
Pondělí
18.října
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 ŽATČANY – za Vítězslava Kroupu, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
Úterý
19.října
 

 
Středa
20.října
  18.00 ÚJEZD – za Antonína a Jiřinu Jenišovy, syna P. Antonína Vojtěcha a celou zemřelou rodinu
Čtvrtek
21.října
Bl. Karla Rakouského 18.00 ŽATČANY – za farníky
Pátek
22.října
  18.00 ÚJEZD – za Bohumila a Barboru Kozákovy
Sobota
23.října
Sobotní památka Panny Marie 8.00 ÚJEZD – za Jiřího Lišku, živou a zemřelou rodinu

Neděle
24.října
2021

30. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie
8.00 ÚJEZD – za Ludmilu Hrozkovu
9.30 ŽATČANY – za rodiče Lauterbachovy, Petlákovy a živou rodinu
11.00 ÚJEZD – na poděkování za 35 let společného života s prosbou o další pomoc

 

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy v 17 h v kostele.
 • V neděli 17.10. je sbírka na potřeby farnosti. Děkujeme za vaše dary.
 • V nedělo 24.10. bude sbírka na MISIE. Děkujeme za vaše dary.
 • Misijní Klubko v Žatčanech se na Vás moc těší a zve Vás v 15.00 na modlitbu Misijního růžence.
 • Vzadu na stolečku si můžete koupit kalendáře na postavení pro rok 2022 za 69 Kč.
 • Na faře v Újezdě si můžete zakoupit katecheze P. Antonína Vojtěcha Jeniše. Cena 900 Kč.
 • Přihlášku k svátosti biřmování si můžete vzít vzadu v kostele nebo si ji stáhnout s farních stránek. A vyplněnou ji prosíme odevzdejte nejpozději 14.11.2021 v Újezdě na faře. Na začátku doby adventní bude první informační schůzka a vlastní příprava by začala od ledna 2022.
 • Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí v zimním semestru pro všechny zájemce bez rozdílu věku MOBILNÍ UNIVERZITU, vzdělávací přednášky o základech katolické víry formou autobusových zájezdů do Tetína a Svatého Jana pod Skalou, na Velehrad, do Olomouce a na Svatý Kopeček a na pouť do Filipova. Přednášky probíhají během jízdy a po absolvování kurzu je možné získat certifikát, případně pokračovat v dalším vzdělávání. Podrobnosti na nástěnce a přihlášky vzadu v kostele. 
 • V sakristii si můžete nechat zapsat intenci na první polovinu roku 2022.
 • 24.10. oslavíme Misijní neděli akcí nazvanou Misijní koláč. Upečené sladké či slané dobroty na jarmark noste prosím v sobotu 23.10. od 16.00 do prostor farní kavárny. Výtěžek z akce poputuje na činnost PMD. Upřímné Pán Bůh zaplať za jakoukoliv formu pomoci. V předvečer Misijní neděle se v 18.00 sejdeme v kostele ke společné modlitbě růžence. Všichni jste srdečně zváni!

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53
P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail:
ujezdubrna@dieceze.cz