Ohlášky 1.12. - 8.12.2019

 
Den Liturgie Intence

Neděle
1.prosince
2019


1. neděle adventní
8.00 ÚJEZDza farníky
9.30 ŽATČANY za rodinu Sýkovovu, Michlovu, Konečnou a duše v očistci

11.00 ÚJEZDza Marii a Ferdinada Řičánkovy, živou a zemřelou rodinu Václavíkovu

Pondělí
2.prosince
 

6.30 ÚJEZD za živou a zemřelou rodinu Rozprýmovu, Procházkovu, Kubátovu a Dvivišovu

18.00 ŽATČANY – za rodinu Křivou

Úterý
3.prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 
Středa
4.prosince
 
17.00 ÚJEZD – za Jiřího Brázdila a úmysl dárce
Čtvrtek
5.prosince
 

6.30 ÚJEZD za Davida Bílka, živou a zemřelou rodinu

17.00 ŽATČANY – na úmysl dárce

Pátek
6.prosince

Sv. Mikuláše, biskupa

15.00 ÚJEZD – mše sv. na penzionu
18.00 ÚJEZDza živou a zemřelou rodinu Kolkovu, a Cvekovu
Sobota
7.prosince

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8.00 ÚJEZD – za Miladu a Františka Kroupovy a dvoje rodiče


Neděle
8.prosince
2019

2. neděle adventní

8.00 ÚJEZD – za Václava Horáčka, rodiče, sestru a živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD za rodinu Oberreiterovu, živou a zemřelou rodinu

 

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 1.12. je sbírka na církevní školství.
 • V neděli 1.12. bude v kostele v Újezdě v 15.30 h svátostné požehnání a od 15.45 h do 18 h jste srdečně zváni do Komunitního centra na faře do farní kavárny.
 • V neděli 1.12. v 19.30 h bude v Komunitním centru na oratoři setkání vedoucích SHM.
 • V době adventní Vás srdečně zveme na roráty v pondělí a ve čtvrtek v 6.30 h v Újezdě. Po mši svaté jste všichni zváni na snídani do Komunitního centra na oratoři.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit Průvodce adventem cena 9 Kč.
 • Mikulášské balíčky v Žatčanech si prosím objednejte v potravinách u Březinů do konce listopadu.
 • V Újezdě můžete přispět na mikulášské balíčky do kasičky na sloupu vpravo u vchodu. Děkujeme.
 • V sobotu 7.12. v 11 h přijme v Újezdě svátost křtu Daniel Konečný.
 • V sobotu 7.12. od 13.30 h bude ve Tvarožné setkání modřického děkanátu. Více informací na nástěnce anebo na farních stránkách.
 • Město Újezd u Brna ve spolupráci s Kulturně školskou komisí srdečně zve na adventní koncert , který se uskuteční  7. 12. 2019 v 17 hodin  v kostele sv. Petra a Pavla. Vystoupí soubor Musici Cameralis ve složení Vlasti­mil Bialas – trubka, Jiří Bělík – hoboj, Petr Kolař – varhany a Martino Hammerle Bortolotti - zpěv.
 • V neděli 8.12. při mši svaté v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Damián Hladký.
 • Zveme Vás na adventní duchovní obnovu v sobotu 14.12. od 8 h v kostele v Újezdě u Brna. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2020 za 69 Kč.

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53
P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail:
ujezdubrna@dieceze.cz